Đối tượng nào được hỗ trợ?

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp hỗ trợ cho cá nhân sinh sống và làm việc tại TP. HCM (có hộ khẩu hoặc KT3), từ 18 – 35 tuổi, hiện tại đang hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn TP. HCM. Chúng tôi chia làm 02 nhóm hỗ trợ như sau:

  • Cá thể – hộ gia đình: có giấy phép hoạt động kinh doanh tại TP. HCM theo hình thức cá thể hộ gia đình.
  • Doanh nghiệp khởi nghiệp: đăng ký thành lập doanh nghiệp tại TP. HCM, thực hiện đầy đủ các báo cáo và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện vay vốn như thế nào?

  • Có dự án đầu tư, dự án kinh doanh đang hoạt động (không cho vay đối với dự án ý tưởng).
  • Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh không bị pháp luật cấm. (theo quy định hiện hành)
  • khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết (theo kết quả thẩm định).
  • Mức độ rủi ro dự án nằm trong phạm vi chấp nhận rủi ro tổng thể của Quỹ (theo kết quả thẩm định).
  • Mục đích sử dụng vốn vay hợp lý và hợp pháp (theo kết quả thẩm định).
  • Có người bảo lãnh (hộ khẩu hoặc KT3 TP.HCM) chứng minh được thu nhập. (Người bảo lãnh không phải là thành viên trong dự án, hạn chế là vợ hoặc chồng)

HỖ TRỢ CÁ THỂ – HỘ GIA ĐÌNH, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

“Chúng tôi cung cấp gói hỗ trợ tín dụng tín chấp cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. HCM. Nếu bạn có nhu cầu mở rộng mô hình từ nền tảng kinh doanh nhỏ ban đầu, hãy tìm đến Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.”