Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp là gì?

  • Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp do Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và được điều hành bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Đây là nguồn vốn của ngân sách hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp tại TP HCM.
  • Tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp là 100 tỷ đồng.
  • Không chỉ hỗ trợ về vốn, nguồn Quỹ còn tạo nhiều cơ hội cho các dự án bằng những chương trình hỗ trợ cộng thêm khác như: đào tạo về khởi nghiệp, tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ văn phòng làm việc, truyền thông, xúc tiến thương mại.

Gói cho vay tín chấp hỗ trợ khởi nghiệp:

  • Hạn mức cho vay lên đến 600 triệu đồng.
  • Cá thể – hộ gia đình vay đến 350 triệu đồng.
  • Lãi suất cố định trung bình 8,4%/năm.
  • Kỳ hạn hoàn trả từ 1 – 4 năm.
  • Giảm lãi cho các đối tượng đặc thù.
  • Không tốn khoản phí nào khác ngoài lãi vay.
  • Các chương trình hỗ trợ cộng thêm.

Đây là trụ sở của BSSC (toà nhà Thành Đoàn TP)

You ought to make paper company definition sure you could get back on track and not let anything go by that you have to remember.

If you’re looking for essay writing services, there are lots of different areas to find them. You should do your due diligence when choosing the service you will be using to write your essay. As a result, you will ensure that you get the write for me highest quality essay possible and are also ensured to have it submitted on time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *