Fields marked with an * are required

Bạn cần một người bảo lãnh đang sinh sống, làm việc hay học tập tại TP. HCM; có thể đảm bảo cho khoản vay tín chấp của bạn và người này phải có thể chứng minh được thu nhập của mình: bảng lương, sao kê tài khoản ngân hàng,...