HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bạn vay vốn Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và có mong muốn phát triển lên mô hình doanh nghiệp! Bạn không biết bắt đầu từ đâu vì thủ tục quá nhiều, chúng tôi sẽ giúp bạn!

THAM KHẢO TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chúng tôi cung cấp cho các chủ dự án vay vốn khóa học cơ bản về quản lý dự án khởi nghiệp từ A–>Z, để chủ dự án có những kiến thức nền tảng vững chắc nhất.

THAM KHẢO TẠI ĐÂY

BSSF PARTNERSHIP PROGRAM

Nhằm mục tiêu kết nối các dự án trong cộng động khởi nghiệp tại TP. HCM và trở thành trung gian trong việc hợp tác, chuyển giao giữa các dự án.

ĐĂNG KÝ THAM GIA

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Chúng tôi ưu tiên cho các dự án tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ trong các chương trình xúc tiến thương mại bằng việc giảm giá hoặc không thu phí gian hàng.

NHẬN THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *