Hơn 1.000 dự án được hỗ trợ mở rộng kinh doanh
với tổng số tiền lên đến 100 tỷ đồng

Chúng tôi cung cấp gói cho vay tín chấp với lãi suất hợp lý…

 • Hạn mức cho vay lên đến 600 triệu đồng.
 • Lãi suất cố định trung bình 8,4%/năm.
 • Kỳ hạn hoàn trả từ 1 – 4 năm.
 • Không tốn các khoản phí nào khác ngoài lãi vay.

…và hỗ trợ kinh doanh miễn phí cho bạn tự tin hơn để thành công.

 • Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp trước, trong và sau khi vay vốn.
 • Hỗ trợ văn phòng làm việc tại trung tâm Quận 1.
 • Kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ truyền thông.
 • Cung cấp các biễu mẫu kế hoạch kinh doanh, tài chính.
Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp là gì?
Quy trình nộp hồ sơ thế nào?
Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cộng thêm

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình?

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp là gì?

Hướng dẫn cần thiết để bắt đầu kinh doanh

Bạn sẽ tìm được các hướng dẫn về:

 • Nghiên cứu thị trường về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
 • Lựa chọn mô hình doanh nghiệp.
 • Phát triển chiến lược kinh doanh và dự báo doanh thu.
 • Viết kế hoạch kinh doanh.
 • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của mô hình kinh doanh.

Tải hướng dẫn này:

Điền thông tin chi tiết để có thể nhận .

Fields marked with an * are required

Câu chuyện thành công

Nhiều dự án khởi nghiệp được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp đã tiếp tục phát triển và mở rộng mô hình, đạt đến những thành công nhất định. Đọc những câu chuyện dưới đây để hiểu hơn về các mô hình kinh doanh nhận được sự hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hệ thống phân phối sản phẩm cho các dự án này, nếu bạn quan tâm và mong muốn hợp tác, chúng tôi sẽ kết nối.

The Personal Statement is one of the most crucial sections of applying for college admission

It is a fantastic chance to write about your ideas and aspirations for yourself, your own future and in which you hope to go in life. Every high school student should at least take this seriously. Here are a Couple of things that will termpapers world help you create a personal statement that will stand out and give you the most benefit:

If you would like to write a fantastic essay but do not know where to begin, then now is the time. Many teachers, particularly in college settings, will present their pupils in writing a fantastic essay assistance. Most students need some help as such, they are going to want to understand how to find someone custom writings to help them compose an essay that’s interesting and well-written.

The essay writing service doesn’t have to be the most expensive. The fact is that some authors may just be lacking in some areas and this might be what might make them write a better composition, but your abilities as a writer will suffer. How can essay helper you decide which one of these essay is the right for you? Below are some tips on locating the best essay writing service for you: